TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Ngành Tư pháp Ninh Bình: tổng kết Khối thi đua phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2021

Thứ năm, 30/12/2021

Ngày 28/12/2021, Khối thi đua phòng Tư pháp các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021. Tới dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp; các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và Lãnh đạo, công chức của Phòng Tư pháp 08 huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hà Thị Kim Liên, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Ninh Bình, Phó Trưởng Khối thi đua báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Khối thi đua phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Theo đó, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo của Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trong tỉnh đã triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác tư pháp, phong trào thi đua cũng như các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời động viên, khích lệ cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Khối đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung góp ý vào các nhiệm vụ cụ thể trong phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua năm 2022. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những kết quả đã đạt được của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh trong năm tới, các Phòng Tư pháp tiếp tục phát huy truyền thống của Ngành và những kết quả đạt được trong năm 2021, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tư pháp được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn - xã hội của tỉnh.

Hội nghị tiến hành thông báo kết quả bình xét khen thưởng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho Phòng Tư pháp huyện Yên Mô, đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp xét tặng Giấy khen cho Phòng Tư pháp thành phố Ninh Bình và 08 cán bộ, công chức của các Phòng Tư pháp vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2021.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng công bố quyết định của Giám đốc Sở Tư pháp về việc cử Phòng Tư pháp thành phố Ninh Bình làm Trưởng khối, Phòng Tư pháp huyện Gia Viễn làm Phó Trưởng khối thi đua phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2022; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã ký giao ước thi đua năm 2022./.

   

P.T