TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ ba, 30/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Nâng cao nhận thức pháp luật về bầu cử cho đồng bào dân tộc miền núi huyện Nho Quan

Thứ tư, 05/05/2021

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử, đặc biệt chú trọng tuyên truyền tới đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Nho Quan tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật về bầu cử trên địa bàn xã Yên Quang và xã Thạch Bình, đây là hai xã có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện với hơn 300 đại biểu là cán bộ, công chức xã, thành viên tổ bầu cử, trưởng thôn, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở tham dự.

   

Tại hội nghị các đại biểu đã được Báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt những quy định pháp luật về bầu cử như quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân; nguyên tắc, quy trình bầu cử, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử. Đồng thời, Báo cáo viên đã giải đáp một số vướng mắc của đại biểu về quyền bầu cử của cử tri là người Việt Nam đi làm ăn, công tác tại nước ngoài, cử tri không có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại địa phương.

Thông qua buổi tuyên truyền để mọi cử tri không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, thành phần đều tích cực tham gia bầu cử, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, dân chủ, bình đẳng và đúng pháp luật.

Phương Thảo