TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất- Quốc hội khóa XV: Thảo luận về một số dự thảo luật, Nghị quyết

Thứ sáu, 07/01/2022

Ngày 6/1, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ nhất- Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về các các dự án luật.

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất- Quốc hội khóa XV: Thảo luận về một số dự thảo luật, Nghị quyết

Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình dự kỳ họp tại điểm cầu Ninh Bình.

Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Đồng thời thảo luận về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Tham gia thảo luận, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến vào các dự án luật. Theo đó, góp ý về Luật đầu tư, Đoàn ĐBQH tỉnh đã góp ý cụ thể về việc sửa đổi Điểm g Khoản 1 Điều 31; sửa đổi Điểm c khoản 1 Điều 75 và góp ý về một số nội dung liên quan đến xử lý các dự án chậm tiến độ chưa được giao đất.

Góp ý vào Luật Đầu tư công năm 2019, Đoàn ĐBQH tỉnh nhất trí với quan điểm sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c thuộc Khoản 4 Điều 17, điểm 5a vào Khoản 5 Điều 17 và bãi bỏ điểm d Khoản 4 Điều 17. Các đại biểu cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung là phù hợp với trình tự thủ tục, phân cấp thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư công. 

Đối với Luật Đấu thầu năm 2013, Đoàn nhất trí với quan điểm sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 34 và bổ sung Điều 34a vào sau Điều 34, cho rằng việc sửa đổi phù hợp với thực tiễn triển khai các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Góp ý vào Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng việc hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường sẽ kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm. 

Dự án được lập cơ bản phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã được phê duyệt. Tuy nhiên, do Quy hoạch tổng thể quốc gia vẫn đang trong quá trình lập, thẩm định, chưa được Quốc hội quyết định, do đó đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, cập nhật trong quá trình lập, thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan để bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định của hệ thống quy hoạch và phát huy hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng đề nghị Chính phủ có các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt để nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan thực hiện và có chế tài gắn trách nhiệm đối với các cấp địa phương để bảo đảm được tiến độ GPMB, tránh chậm trễ ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành Dự án.

Cần quan tâm, có chính sách hợp lý và đền bù thỏa đáng đối với những hộ dân có đất ở, đất sản xuất bị chia cắt trong quá trình GPMB, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất với việc ban hành Nghị quyết. Ngoài ra, các đại biểu góp ý cụ thể về những quy định tại điều 6 và điều 8 của dự thảo Nghị quyết.

Trích nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/