TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại UBND xã Yên Hưng, huyện Yên Mô

Thứ sáu, 09/09/2022

Ngày 08/9/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Lê Văn Kiên, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, đăng ký nuôi con nuôi 6 tháng đầu năm 2022 tại UBND xã Yên Hưng, huyện Yên Mô. Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Mô; đại diện đơn vị được kiểm tra có đồng chí Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã và công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Hưng.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định kiểm tra, thống nhất phương pháp làm việc và tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ. Qua kiểm tra cho thấy, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch được UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các sự kiện hộ tịch phát sinh đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng thời gian quy định; UBND xã đã triển khai thực hiện sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch đồng bộ để giải quyết các việc hộ tịch. Kết quả, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022, UBND xã đã thực hiện đăng ký khai sinh cho 51 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 12 trường hợp, đăng ký khai tử cho 15 trường hợp, đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch cho 02 trường hợp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31 trường hợp, cấp trích lục hộ tịch 198 trường hợp.

Kết thúc buổi kiểm tra ông Lê Văn Kiên, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ghi nhận những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại UBND xã Yên Hưng trong thời gian qua, yêu cầu UBND xã Yên Hưng rút kinh nghiệm, chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch khắc phục sửa chữa những tồn tại hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND xã Yên Hưng quan tâm hơn nữa đến công chức làm công tác hộ tịch, tạo điều kiện để công chức Tư pháp - Hộ tịch tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ do Sở Tư pháp, phòng Tư pháp huyện Yên Mô tổ chức. Đề nghị Phòng Tư pháp huyện Yên Mô thường xuyên kiểm tra cơ sở và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thay mặt UBND xã Yên Hưng, đồng chí Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã đã đề xuất, kiến nghị Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức mở các lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi cho công chức Tư pháp - Hộ tịch, nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác hộ tịch, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

Đ.H