TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 03/08/2022

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2022 tại các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Cần Thơ, Cà Mau (ban hành kèm theo Quyết định số 1281/QĐ-BTP ngày 06/6/2022 của Bộ Tư pháp), trong hai ngày 01, 02/8/2022, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Phạm Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Ninh Bình.

Về phía tỉnh Ninh Bình, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Minh Thường - Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Bùi Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị bao gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Ninh Bình, các tổ chức hành nghề công chức, tổ chức hành nghề tín dụng trên địa bản tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo của Sở Tư pháp Ninh Bình về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tư pháp, Đoàn kiểm tra đề nghị làm rõ một số nội dung tại báo cáo, đồng thời Đoàn đã giải đáp khó khăn, vướng mắc của các tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm trong thực tiễn thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đã thực hiện việc kiểm tra trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Mô và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thay mặt cho địa phương, đồng chí Phạm Minh Thường tiếp thu đầy đủ các ý kiến mà Đoàn Kiểm tra đã đưa ra, trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh./.

Thu Hoài