TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Lai Thành, xã Kim Chính huyện Kim Sơn

Thứ năm, 07/04/2022

Ngày 05/4/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Kim Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho hơn 200 đại biểu là Lãnh đạo xã, Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân tại 2 xãLai Thành và Kim Chính.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Trịnh Thị Hằng Nga, Trưởng phòng Phổ biến -Giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính;Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 25/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, pháp luật về thừa kế…Bên cạnh đó, Báo cáo viên cũng đưa ra một số tình huống vi phạm hành chính cụ thể trong lĩnh vực trong lĩnh vực đất đai, hộ tịch, pháp luật thừa kế để các đại biểu thảo luận, trao đổi ý kiến.

Tại Hội nghị đồng chí Báo cáo viên đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến một số lĩnh vực.

Thông qua hội nghị tuyên truyền đã giúp nâng cáo kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính đảm bảo việc thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định,cũng nhưnâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, từ đó giảm tỷ lệ vi phạm hành chính trên địa bàn góp phần ổn định tình hình an ninh,chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.

Thu Huyền