TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, cư trú tại xã Ninh Nhất

Thứ sáu, 03/12/2021

Ngày 02/12/2021, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Ninh Nhất tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, cư trú cho hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức, tuyên truyền viên, hòa giải viên trên địa bàn xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trường Tuấn - Báo cáo viên pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, đồng chí đã dành thời gian để thảo luận, giải đáp những thắc mắc về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch vùng đệm, vùng lõi.. của các đại biểu tham dự hội nghị.

   

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hoa Mai - Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp giới thiệu những quy định mới của Luật Cư trú năm 2020 như: nơi cư trú; quyền và nghĩa vụ của công dân về nơi cư trú; đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú; xóa đăng ký thường trú; quản lý nhà nước về cư trú; Cơ sở dữ liệu về cư trú...

 Thông qua hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã, góp phần xây dựng thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trên địa bàn./.

P.T