TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thứ sáu, 16/10/2020

Sáng ngày 16/10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 64 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm giới thiệu và quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

 

Đ/c Phạm Minh Thường - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình

 

Tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện thành phố và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

 

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu và quán triệt những nội dung mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp (gọi tắt là Luật năm 2020), trong đó tập trung giới thiệu một số điểm mới của Luật năm 2020 liên quan đến quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương như: quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luât (QPPL); quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương… Cùng với việc triển khai Luật năm 2020, đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu cũng đã được nghe đồng chí Võ Văn Tuyển, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp trình bày và giới thiệu Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1995/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến những điểm mới, giúp các địa phương, cơ quan, tổ chức nắm vững nội dung của Luật để áp dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tình hình mới.

 

Hội nghị đã giúp cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của các cơ quan, bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương nắm vững và nhận thức đầy đủ những quy định, yêu cầu mới trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

Thiều Thị Tú