TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp 2021, định hướng nhiệm kỳ năm 2021-2025

Thứ tư, 23/12/2020
Sáng ngày 23/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ năm 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình

Dự tại điểm cầu Ninh Bình có lãnh đạo Sở tư pháp và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của ngành tư pháp năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016-2020, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Tư pháp đã bám sát với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, với phương châm hành động nhiệm kỳ và từng năm của Chính phủ, sự chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Các nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết số 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đã tạo cơ sở quan trọng cho sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp một cách toàn diện.

Trong năm 2020, ngành Tư pháp đã tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua 17 luật, nâng số luật, pháp lệnh, nghị quyết do Chính phủ trình và được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua cả nhiệm kỳ 112 văn bản; các bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 968 văn bản trong số hơn 5.300 văn bản của cả nhiệm kỳ 2016-2020. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Bộ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao giao thực hiện 139 nhiệm vụ, đã hoàn thành 108 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 31 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn. Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ. Cũng trong năm qua, Bộ Tư pháp và hệ thống thi hành án dân sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc phòng chống tham nhũng, vi phạm trong thi hành án. Bên cạnh đó, giai đoạn 2016-2020, có trên 14 triệu thông tin cá nhân được chia sẻ cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gần 1,5 triệu thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thông qua liên thông thủ tục hành chính điện tử và hàng triệu trường hợp đăng ký hộ tịch khác. 

Tại Ninh Bình, năm 2020, Sở Tư pháp đã thẩm định 125 dự thảo Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh, trong đó 12 dự thảo đủ điều kiện ban hành; 108 dự thảo đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung. Cập nhật 43 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh vào hệ cơ sở dữ liệu pháp luật Quốc gia. Tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị chủ động tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công và theo quy định, rút ngắn thời gian đối với những việc phù hợp sao cho đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác trợ giúp pháp lý dần đi vào chiều sâu, thực sự phát huy hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được Trợ giúp pháp lý.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương ngành Tư pháp từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực hoàn thành nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống và thi hành pháp luật thời gian qua. Đồng thời, đề nghị ngành tư pháp từ trung ương tới địa phương phải quan tâm nhiều hơn nữa đến yếu tố con người vì đây yếu tố quyết định sự thành bại, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ giỏi về pháp luật cả trong nước và quốc tế, có trách nhiệm cao đối với công việc thì sẽ có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước. Không để tham nhũng, lợi ích nhóm chi phối trong việc hoàn thiện và xây dựng pháp luật. Vì thế, Bộ và ngành tư pháp phải quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng chủ trương này. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ tới, Bộ Tư pháp phải vừa hoàn thiện hệ thống pháp luật vừa bảo đảm hệ thống pháp luật bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. Tích cực tham mưu, triển khai thi hành hiệu quả các Kết luận của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống pháp luật, CCHC tư pháp. Đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính Tư pháp, trong đó tập trung vào lĩnh vực Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp...

Trích nguồn: https://ninhbinh.gov.vn/