TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 19/03/2021

Chiều 18/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội nghị biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 10 ứng cử viên ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện bước 2 Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Theo đó, trên cơ sở kết quả hội nghị lần thứ nhất và điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu thành phần, số lượng ĐBQH tỉnh Ninh Bình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH tới từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ, giới thiệu người ứng cử của ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026; tổ chức hội nghị để hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, việc kê khai hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. 

Sau khi nhận được thông báo, đại diện các cơ quan, tổ chức đơn vị được phân bổ, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung bước 2 Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH theo luật định. 

Đến ngày 13/3, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận đủ biên bản giới thiệu người ứng cử tại các hội nghị: Lãnh đạo mở rộng, cử tri nơi công tác và lãnh đạo của các cơ quan tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV với cơ cấu, thành phần, số lượng cụ thể là: Số người được bầu là 6 đại biểu. Số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH là 12 đại biểu.

Trong đó: Trung ương giới thiệu 2 đại biểu; Cấp tỉnh giới thiệu 10 đại biểu. Về cơ cấu kết hợp: Nữ 6 người (bằng 60%), ngoài đảng 1 người (bằng 10%), trẻ tuổi 2 người (bằng 20%), tái cử 2 người (bằng 20%)… 

Ngày 17/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiến hành bàn giao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ 2. 

Qua biên bản hội nghị, những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đều đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo phân bổ. Tại hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị lãnh đạo mở rộng lấy phiếu tín nhiệm người ứng cử ĐBQH đều đạt 100% số phiếu tín nhiệm. 

Tại hội nghị, các ý kiến đều nhất trí với danh sách những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV của tỉnh đủ về cơ cấu, số lượng, thành phần và chất lượng. Các ứng cử viên đều được sự tín nhiệm cao nơi công tác, đảm bảo được yêu cầu đề ra.

Sau khi thảo luận, bàn bạc dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thống nhất biểu quyết 100% đại biểu có mặt nhất trí danh sách sơ bộ 10 ứng cử viên ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh khẳng định: Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần dân chủ, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận về lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Đồng chí cũng báo cáo về việc triển khai kế hoạch và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình theo nội dung của bước 4 tới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức hội nghị riêng để mời các cơ quan, đơn vị có người ứng cử và các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn nơi có các vị ứng cử cư trú và cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo dõi địa bàn để thống nhất kế hoạch tổ chức thực hiện.

Trích nguồn: Baoninhbinh.org.vn