TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Đoàn kiểm tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình về công tác giảm nghèo năm 2021

Thứ sáu, 19/11/2021

Ngày 19/11/2021 Đoàn kiểm tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình về công tác giảm nghèo năm 2021.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu của tỉnh; lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu quán triệt nội dung làm việc của đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Bình cũng như các địa phương khác trên cả nước tập trung nhiều nhân lực vật lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo quy định của Nhà nước và chính sách đặc thù của tỉnh.

Ngày 17/5/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về giảm nghèo bền vững năm 2021, theo đó chỉ tiêu cuối năm đạt tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,5% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,0% (theo Quyết định số 59/2015/QĐ- TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020). Ngày 16/11/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp thống nhất ban hành Nghị quyết về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay các địa phương đang thực hiện công tác rà soát năm 2021 theo cả 02 tiêu chí cũ và mới. Kết quả sơ bộ rà soát theo tiêu chí cũ: Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2021 là 1,87%, hộ cận nghèo là 3,15 đến nay giảm còn 1,65% hộ cận nghèo còn 2,45%, ước kết quả chính thức cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra.

Theo tiêu chí mới (áp dụng giai đoạn 2022-2025) toàn tỉnh có 7.912 hộ nghèo tỷ lệ 2,52%; 10.519 hộ cận nghèo tỷ lệ 3,35%.

Qua kiểm tra giám sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại một số xã/phường/thị trấn và thôn xóm phố, nhận thấy kết quả rà soát theo tiêu chí mới chưa phản ánh chính xác tình trạng nghèo của các địa phương (một số hộ có hoàn cảnh khó khăn nhưng chấm điểm thì không nghèo). Nguyên nhân chủ yếu gồm: Quy trình rà soát nhiều địa phương bỏ sót đối tượng, sức ép của việc đăng ký nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, Bộ công cụ rà soát có nội dung còn chưa thật phù hợp mức sống khu vực đồng bằng sông Hồng.

Tiếp đó, các đại biểu dự buổi làm việc đã trao đổi, thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo của tỉnh.

Kết luận Hội nghị Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đánh giá cao những kết quả trong công tác giảm nghèo của tỉnh trong năm 2021. Đồng chí đề nghị tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về giảm nghèo bền vững. Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu, tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng để Bộ trình trình Chính phủ ban hành CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 giúp địa phương căn cứ ban hành Kế hoạch, tổ chức thực hiện.

Trích nguồn: https://ninhbinh.gov.vn/