TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Đẩy mạnh phổ biến pháp luật về bầu cử và trợ giúp pháp lý tại cơ sở

Thứ sáu, 09/04/2021

Ngày 08/4/2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp), Phòng Tư pháp huyện Yên Mô, UBND xã Khánh Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; truyền thông về các lĩnh vực trợ giúp pháp lý; khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn xã.

     

Tại Hội nghị, báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp đã truyền đạt các quy định của pháp luật về bầu cử tập trung vào các vấn đề về quyền và nghĩa vụ của cử tri, nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu, xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử...; Kế hoạch, thể lệ của Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức; đồng thời tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Đại diện Cục Trợ giúp pháp lý đã tiến hành khảo sát về nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân, người thuộc diện trợ giúp pháp lý trong đó chú trọng tới các đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em và một số đối tượng đặc thù khác để giúp các đối tượng nâng cao khả năng tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý nói riêng và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung qua đó nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương.

T.H