TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Chương trình “Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời”: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn mới

Thứ năm, 19/11/2020

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của các tầng lớp nhân dân, Sở Tư pháp Ninh Bình và Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh đã phối hợp xây dựng Chuyên mục “Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời”

Tham gia chuyên mục có đồng chí Nguyễn Văn Việt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp trả lời các câu hỏi của khán giả và Nhân dân trên địa bàn về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Sau đây xin mời các quý khán giả xem video của chuyên mục: