TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình: Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" trong lực lượng vũ trang tỉnh

Thứ năm, 22/04/2021

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức;

Ngay sau khi Cuộc thi được Trung ương và địa phương phát động, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã ban hành Văn bản số 665/BCH-CT ngày 13/4/2021 về việc triển khai cuộc thi trực tuyến, trong đó xác định 100% quân số Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham gia, thể hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kết quả tham gia cuộc thi đưa vào đánh giá thi đua tháng 4/2021.

Một trong những điểm nhấn, cách làm sáng tạo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là chỉ đạo đưa nội dung cuộc thi bổ sung vào mô hình “Mỗi tuần 1 điều luật” tháng 4, 5/2021. Bên cạnh tuyên truyền, giáo dục động viên phát huy tính tự giác tham gia cuộc thi, vừa triển khai các biện pháp kỹ thuật kiểm tra kết quả tham gia của từng quân nhân thông qua việc chỉ đạo lập nhóm Zalo về Cuộc thi, sau mỗi lần tham gia, người dự thi phải chụp ảnh gửi vào nhóm Zalo của cơ quan, đơn vị mình để lãnh đạo trực tiếp nắm kết quả.

Với cách làm sáng tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã gắn việc hưởng ứng, triển khai Cuộc thi với việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2025./.

Đinh Ngọc Tuấn