TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 24/10/2021 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021

Thứ sáu, 08/10/2021

Sáng ngày 07/10, tại Trung tâm Chính trị thành phố Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021. Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức lớp bồi dưỡng; cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và hơn 100 học viên là cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy và Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô và thành phố Ninh Bình.

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin toàn dân trong thời gian tới; Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của cán bộ tuyên giáo các cấp để công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh nói chung, công tác tiêm vắc xin ngày càng hiệu quả.

Học viên dự lớp bồi dưỡng đã được các báo cáo viên truyền đạt một số nội dung  chuyên đề về: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình hiện nay; một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác Tuyên giáo của Đảng”.

Qua lớp bồi dưỡng góp phần giúp học viên nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo các cấp, góp phần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ Tuyên giáo các cấp được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương./.

Thúy Hà, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy