TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 24/10/2021 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2021

Thứ tư, 28/07/2021

Ngày 27/7/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp truyền đạt chuyên đề về công tác dư luận xã hội. Dự lớp Bồi dưỡng có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (phụ trách công tác dư luận xã hội); lãnh đạo ban phụ trách công tác tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; trưởng, phó các phòng và tương đương thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin nội dung chuyên đề: “Một số nội dung cơ bản về công tác dư luận xã hội” trong đó tập trung làm rõ khái niệm dư luận xã hội, phân biệt dư luận xã hội và tin đồn, các chức năng của dư luận xã hội; phương pháp, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội; xây dựng mạng lưới cộng tác viên; cách thức xây dựng báo cáo dư luận xã hội; định hướng dư luận xã hội…

Thông qua lớp bồi dưỡng đã giúp các học viên củng cố, cập nhật các nội dung về dư luận xã hội và công tác dư luận xã hội; nâng cao trình độ nghiệp vụ nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm  kỳ 2020 - 2025./.

Thúy Hà - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy