TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 24/10/2021 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được

Thứ năm, 25/03/2021

Ngày 11/3/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 880/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được, theo đó có 07 sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Toàn Group được bổ sung trong Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được.

Chi tiết xem tại đây