TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 24/10/2021 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Ninh Bình: Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh hòa giải ở cơ sở

Thứ sáu, 12/03/2021

Xác định hoạt động hòa giải ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa mang tính nhân văn, vừa mang tính pháp lý. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung hướng mạnh về cơ sở, nâng cao vai trò của các cấp Hội trong việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Qua đó, tạo tinh thần đoàn kết trong hội viên nông dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Năm 2020, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức 2500 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 300.000 lượt hội viên; trợ giúp pháp lý cho 92 lượt hội viên nông dân phản ánh, kiến nghị; tham gia các buổi tiếp công dân, các cấp Hội phối hợp tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, hòa giải thành công 242 vụ mâu thuẫn trong nông dân,  thành lập mới 02 CLB nông dân với pháp luật, duy trì củng cố hoạt động 143 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Trong năm, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức, tham gia trên 20 hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật”, hội thi “Hòa giải viên giỏi”, “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” với những nội dung phong phú, đa dạng và sinh động thu hút đông đảo hội viên tham gia. Thông qua các hội thi, những nội dung pháp luật được truyền tải đến các đối tượng một cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, tránh được sự cứng nhắc, khô khan. Đối tượng của hội thi rất rộng rãi, tiếp nhận các kiến thức pháp luật hoàn toàn chủ động, qua đó khả năng áp dụng pháp luật của hội viên được nâng cao. góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

 

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng thành công mô hình điểm Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát và phản biện xã hội tại phường Ninh Phong (thành phố Ninh Bình). Mô hình điểm được triển khai với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực: Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo cho các nhóm cộng tác viên, hòa giải viên; tuyên truyền học tập pháp luật cho hội viên, nông dân trong phường; tuyên truyền pháp luật trên hệ thống Đài truyền thanh phường. Đặc biệt Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tổ chức sinh hoạt thường xuyên nhằm phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở… Hội Nông dân phường Ninh Phong đã tham gia hòa giải 10 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật nhằm giảm bớt khiếu kiện của nông dân. Tiêu biểu như hòa giải thành công vụ tranh chấp thừa kế tài sản (phố Phong Đoài), vụ mâu thuẫn gia đình (phố Tương Lai), vụ mâu thuẫn tranh chấp cây cối hoa màu (phố Đoàn Kết)…

Thời gian tới, để công tác hòa giải ở cơ sở đạt kết quả cao hơn nữa, góp phần đưa pháp luật hòa giải vào cuộc sống, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ tăng cường phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức hội viên nông dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ trong nhân dân nói chung và hội viên nông dân nói riêng, góp phần giảm thiểu các vụ, việc tranh chấp, khiếu nại; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Lê Bích - Hội nông dân tỉnh