TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 23/10/2021 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách

Thứ hai, 04/10/2021

Ngày 30/9/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải hành khách khi từng bước nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 04 cấp độ áp dụng (Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ). Cụ thể như sau:

1. Tại các địa phương/vùng có nguy cơ rất cao (Cấp 4)

-  Dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện giao thông công cộng (trừ xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử). Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua thì không được dừng, đỗ.

- Các cảng hàng không, ga đường sắt được hoạt động để tiếp nhận hành khách và phải đảm bảo các yêu cầu:

+ Cảng hàng không đáp ứng các yêu cầu tại khoản 6 mục IV phần 2 và ga đường sắt đáp ứng yêu cầu tại khoản 4 mục VI phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này;

+  Người làm việc tại cảng hàng không có tiếp xúc trực tiếp với tổ bay, hành khách; người làm việc tại ga, trung tâm, trạm vận tải đường sắt có tiếp xúc trực tiếp với lái tàu, nhân viên phục vụ trên tàu, hành khách phải: Tuân thủ “Thông điệp 5K”1; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; đã tiêm 01 liều vắc xin sau 03 tuần và phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần) bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh; không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng.

+ Kết nối vận chuyển hành khách đến, đi tại cảng hàng không, ga đường sắt thực hiện theo mục VII phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này.

2. Tại địa phương/vùng có nguy cơ cao (Cấp 3)

Các phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải được hoạt động dưới hoặc bằng 50% công suất (chuyến/lượt hoặc số chỗ trên phương tiện). Riêng đối với đường hàng không áp dụng theo tần suất khai thác tại khoản 7 mục IV phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này.

3. Tại địa phương/vùng có nguy cơ thấp (Cấp 1) và trung bình (Cấp 2)

Các phương tiện giao thông được hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, Hướng dẫn quy định hành khách tham gia giao thông phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đối với hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, tuyến từ bờ ra đảo: tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

- Đối với hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải hàng không, đường sắt, hàng hải (trừ tuyến từ bờ ra đảo):

+  Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

+  Xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh. Không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm 01 liều vắc xin sau 03 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng.

Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021. Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 đối các với đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới.

File đính kèm: Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT

T.H